กระเบื้องยางลายไม้ 2 มิล (เกาหลี) Set #2

กระเบื้องยางลายไม้ 2 มิล(เกาหลี) Set #2

ขนาด 8" x 36"  นำเข้าจากเกาหลีแท้

รหัส เรียงจาก บน-ล่าง ซ้าย- ขวา

1. รหัส 8002

2. รหัส 9195

3. รหัส 9592

Visitors: 282,647