UPVC Engineer (Woodlab)

ด้วยความตั้งใจที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อผู้ตอบโจทย์ของผู้บริโภค ทั้งความสวยงาม และคงทน เราภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ ไม้เอ็นจิเนียร์ UPVC board

ข้อดี

- ผิวหน้าเป็นไม้จริง มีความสวยงาม มีลวดลาย และสีตามธรรมชาติ รวมทั้งทำสีเพื่อความต้องการของลูกค้า

- ผิวหน้าทำสีเคลือบภายใต้แสง UV ซึ่งป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดในปัจจุบัน ทำให้ผิวหน้ามีความคงทน สวยงาม เป็นรอยขีดข่วนยาก

- แผ่นพื้นด้านหลังเป็น UPVC มีความทนทานต่อความชื้น ไม่เป็นเชื้อรา ปลวกไม่สามารถทำอันตรายได้ การขยาย หรือ หดตัว น้อยทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการระเบิดของไม้                                                                  สี

                                                                  - HPB013

                                                                  - HPB021

                                                                  - HPB071

                                                                  - HPB075


Visitors: 310,155