ไม้เอ็นจิเนียร์ ไส้ UPVC

ไม้เอ็นจิเนียร์ ไส้ UPVC ประกอบไปด้วยผิวหน้าไม้จริง 2 มิล ที่คัดสรร และเป็นสีตามธรรมชาติ หรือทำสีเพื่อความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า 

ทั้งยังทำสีเคลือบแข็งภายใต้แสง UV ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการทำสีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าผิวหน้าจะมีความทนทานกว่าไม้จริงที่ทำสีจากระบบอื่น

ไส้เป็น UPVC 100% เพื่อความทนทานต่อ ปลวก มอด และแมลง ต่างๆ รวมทั้งความชื้นซึ่งจะนำเชื้อรามาสู่บ้านท่าน

 

สีมาตรฐาน HPB013, HPB021, HBP071, HPB075

       


  • HPB013.JPG
    ด้วยความตั้งใจที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อผู้ตอบโจทย์ของผู้บริโภค ทั้งความสวยงาม และคงทน เราภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ ไม้เอ็นจิเนียร์ UPVC board ข้อดี - ผิวหน้าเป็นไม้จริง มีความส...
Visitors: 311,441